Quan chức thân cận của TT Trump sẽ từ chức để tranh ghế Quốc hội Mỹ?