Phát triển tiền kỹ thuật số quốc gia: Phù hợp và thận trọng

Tiểu Mạnh

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 09:11 AM (GMT+7)

Phát triển tiền kỹ thuật số quốc gia: Phù hợp và thận trọng

Chuyên mục : Tài chính

Phát triển tiền kỹ thuật số quốc gia: Phù hợp và thận trọng

TS. Cấn Văn Lực cũng chia sẻ, việc chấp nhận đồng tiền kỹ thuật số trong giai đoạn này có thể chưa phù hợp đối với thực tiễn tại Việt Nam. Song cũng cần có sự chuẩn bị và đưa ra những kịch bản, giải pháp phù hợp, thận trọng để nắm bắt xu thế của thế giới.