Phát triển du lịch bằng tư duy cũ kỹ

Hồ Mai

Thứ tư, ngày 20/11/2019 06:03 AM (GMT+7)

Phát triển du lịch bằng tư duy cũ kỹ

Phát triển du lịch bằng tư duy cũ kỹ

Hàng trăm doanh nghiệp bất động sản đang nôn nóng khi gần kết thúc năm 2019 nhưng số phận của loại hình căn hộ nghỉ dưỡng vẫn chưa được định đoạt.