Palexy: “Google Analytics” của cửa hàng bán lẻ

Dương Bốn

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 09:28 AM (GMT+7)

Palexy: “Google Analytics” của cửa hàng bán lẻ

Chuyên mục : Kinh doanh

Palexy:  “Google Analytics” của cửa hàng bán lẻ

Việc quản lý một cửa hàng bán lẻ chủ yếu dựa vào con người thì giờ đây sẽ là công nghệ.