Palestine dừng tuân thủ các thỏa thuận đã ký với Israel