Ông Trump ra lệnh cho các công ty Mỹ lập tức tìm kiếm phương án thay thế cho Trung Quốc