Ông Kim Jong-un chia sẻ với Trung Quốc về dịch vi rút Corona, sẵn sàng hỗ trợ