Chu Thị Thanh

Ocean Group lỗ gần 300 tỷ đồng, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Chủ đề: Chứng khoán
Ocean Group lỗ gần 300 tỷ đồng, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Sau nhiều lần trì hoãn, mới đây Ocean Group đã công bố BCTC kiểm toán chuyển từ mức lãi 105 tỷ đồng trên báo cáo tự lập chuyển thành lỗ 280 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, MCK: OGC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với nhiều số liệu kém khả quan.

Theo đó, công ty ghi nhận khoản giá vốn hàng bán tăng từ 308,6 tỷ đồng giá vốn hàng bán trong BCTC tự lập lên mức 411 tỷ đồng trong BCTC kiểm toán, theo đó doanh thu giữ nguyên mà giá vốn tăng mạnh khiến doanh nghiệp lỗ gộp 1,74 tỷ đồng.

Các khoản chi phí tài chính ghi nhận giảm gần 40 tỷ đồng, về âm 0,04 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 50,7% về 77,13 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận trong BCTC kiểm toán tăng đột biến lên gấp 78 lần so với trước kiểm toán, đạt mức 289,88 tỷ đồng.

Lý giải cho sự chênh lệch lớn trên, Ocean Group giải trình việc giá vốn bán hàng tăng hơn 100 tỷ đồng do Ocean Group trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho với dự án Khách sạn Saigon Airport.

Trước đó, công ty dùng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Khách sạn Saigon Airport để đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh (nay là Công ty TNHH Pegasus Thăng Long) tại Ocean Bank. Nếu Pegasus Thăng Long không thể trả được nợ, tài sản đảm bảo sẽ bị bán để thu hồi. Do đó, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng khoản này.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên gần 300 tỷ đồng do Ocean Group và các công ty con trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo khả năng thu hồi và kết quả việc bán một số khoản nợ khó đòi trong năm 2022.

Ocean Group lỗ gần 300 tỷ đồng, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Với việc kinh doanh duới giá vốn, công ty nâng lỗ luỹ kế lên 2.726 tỷ đồng, tương ứng bằng 90,88% vốn điều lệ. Theo công ty kiểm toán AFC Việt Nam, điều này cho thấy tồn tại các yếu tố không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Ocean Group.

Ngoài ra, điểm thay đổi lớn trong báo cáo tài chính sau kiểm toán còn nằm ở việc chuyển hơn 3.000 tỷ đồng nợ xấu ra ngoại bảng. Nhóm nợ này đều đã trích lập dự phòng nên sau khi điều chỉnh, các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm hơn một nửa. Ban lãnh đạo Ocean Group từng khẳng định điều này không ảnh hưởng đến quá trình thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty.

Mặc dù ghi nhận chênh lệch lớn giữa báo cáo tự lập và báo cáo kiểm toán, lãnh đạo Ocean Group vẫn khẳng định báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp. Thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên của OGC thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, các dự án bất động sản. Song song đó, công ty cũng tích cực thu hồi hoặc bán các khoản công nợ phải thu.

Dù vậy, kiểm toán viên vẫn không thu thập được bằng chứng để đánh giá về khả năng thu hồi, khả năng tiếp tục thực hiện và thu về lợi ích kinh tế trong tương lai, cũng như điều chỉnh nợ gốc (nếu có) của các khoản mục “trả trước cho người bán ngắn hạn”, “phải thu ngắn hạn khác”, “trả trước cho người bán dài hạn” và “tài sản thiếu chờ xử lý”.

Sau khi công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Ocean Group đề nghị Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đưa cổ phiếu OGC ra khỏi diện hạn chế giao dịch. Hồi đầu tháng, HOSE đã có động thái đưa cổ phiếu này từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Ocean Group giảm 22% so với đầu năm về gần 2.933 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 700 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 503 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 481 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 414 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty tăng 13% so với đầu năm, lên 173 tỷ đồng và chiếm 5,9% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu OGC đang bị hạn chế và giao dịch trong vùng giá 11.600 đồng/cổ phiếu (ngày 15/6).

Nguyễn Thị Hồng Nhung

nguoiduatin

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Chứng khoán liên quan
Giá
Biểu đồ

11.15

+6.70%

Biểu đồ mã OGC
5 Yêu thích
8 Bình luận 20 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Tin liên quan
Bài viết mới cùng chủ đề