Những bước tiến trong việc nghiên cứu vắc xin chống virus corona