Nhiều doanh nghiệp lỡ hẹn đại hội trước tháng 7

Bùi Anh Thơ

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 08:01 AM (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp lỡ hẹn đại hội trước tháng 7

Chuyên mục : Chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp lỡ hẹn đại hội trước tháng 7

Quá thời hạn cuối cùng (30/6) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, nhưng trên sàn chứng khoán, số doanh nghiệp chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) còn rất nhiều.