Nhiều địa phương tạm dừng tổ chức lễ hội để tránh dịch viêm phổi cấp