Nhiệt điện Vĩnh Tân chuẩn bị than cho sản xuất điện mùa khô 2020

Ngô Hoàng

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 11:03 AM (GMT+7)

Nhiệt điện Vĩnh Tân chuẩn bị than cho sản xuất điện mùa khô 2020

Nhiệt điện Vĩnh Tân chuẩn bị than cho sản xuất điện mùa khô 2020

Theo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc Tổng công ty Phát điện 3, với sản lượng điện kế hoạch năm 2020 là hơn 7,5 tỷ kWh, khối lượng than tương ứng cần sử dụng khoảng 3,9 triệu tấn than.