Nhà gỗ đất sét ngoài nhìn đơn giản trong có vẻ đẹp 'gây nghiện'