Nhà đàm phán số 1 Trung Quốc nói gì về khả năng đạt thỏa thuận Mỹ-Trung?