Người trồng thanh long điêu đứng vì dịch do virus Corona