Ngổn ngang cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công

Quỳnh Như

Thứ hai, ngày 16/12/2019 09:45 AM (GMT+7)

Ngổn ngang cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công

Ngổn ngang cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công

Theo Bộ Tài chính, tính đến hiện nay trong tổng số gần 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn cả nước, Chính phủ đã chọn ra được 338 đơn vị để đưa vào danh mục cần chuyển đổi thành công ty cổ phần.