Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển

Hồ Anh Tài

Thứ ba, ngày 17/12/2019 12:39 PM (GMT+7)

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển