Ngoại giao con thoi sẽ đưa đàm phán Mỹ Triều Tiên trở lại đúng hướng?

Ngọc Trân

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 15:07 PM (GMT+7)

Ngoại giao con thoi sẽ đưa đàm phán Mỹ Triều Tiên trở lại đúng hướng?

Ngoại giao con thoi sẽ đưa đàm phán Mỹ   Triều Tiên trở lại đúng hướng?

Mỹ sẽ sớm được thử thách sự cố gắng để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và hy vọng Bình Nhưỡng không trở lại con đường trước đây.