Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVIPA cùng các nước thành viên

Thủy Tiên

Thứ tư, ngày 01/07/2020 12:46 PM (GMT+7)

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVIPA cùng các nước thành viên

Chuyên mục : KT vĩ mô

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVIPA cùng các nước thành viên

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định EVIPA và các nước thành viên Liên minh châu Âu (Hiệp định) được ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.