24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Bùi Anh Thơ

Nghị định 155: Doanh nghiệp được tự quyết room ngoại

Chuyên mục: Chứng khoán
Nghị định 155: Doanh nghiệp được tự quyết room ngoại

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định nêu rõ Công ty đại chúng được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (room ngoại) thấp hơn tỷ lệ quy định, tỷ lệ này phải được ĐHĐCĐ thông qua và quy định tại điều lệ công ty.
Như vậy, Nghị định mới này có thay đổi so với Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán công bố hồi tháng 6. Dự thảo ban đầu được đưa ra dự kiến bỏ quyền tự quyết room ngoại của các doanh nghiệp đại chúng (trong đó có ngân hàng).
Nghị định 155 cũng quy định "Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ".
Không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng không thuộc các trường hợp đặc biệt.
Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện gồm viễn thông, tài chính, quảng cáo, xuất bản, giáo dục, giao thông vận tải, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, sòng bạc, an ninh,...
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ lưu ký, chứng quyền có bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác.
Trường hợp công ty đại chúng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài vượt quá tỷ lệ quy định, công ty đại chúng phải bảo đảm không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty. Trường hợp pháp luật liên quan không có quy định khác, các cổ đông của công ty đại chúng là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được phép bán ra cổ phiếu cho đến khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng tuân thủ quy định, ngoại trừ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
Hàn Đông
fili
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484