Nghệ An dừng mọi lễ hội, yêu cầu người dân đeo khẩu trang phòng dịch corona