Ngân hàng tư nhân nhận 'quà lớn' từ Ngân hàng Nhà nước

Văn Quyền

Thứ năm, ngày 21/11/2019 13:52 PM (GMT+7)

Ngân hàng tư nhân nhận 'quà lớn' từ Ngân hàng Nhà nước

Chuyên mục : Tài chính

Ngân hàng tư nhân nhận 'quà lớn' từ Ngân hàng Nhà nước

Từ ngày 1/1/2020, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa ở mức 85%. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã "siết" tỷ lệ này đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (hiên ở mức 90%), trong khi lại nới cho các ngân hàng thương mại tư nhân (hiện ở mức 80%).