Ngân hàng nhỏ đang dẫn dắt cuộc đua lãi suất?

Bạch Ngọc

Thứ ba, ngày 19/11/2019 07:20 AM (GMT+7)

Ngân hàng nhỏ đang dẫn dắt cuộc đua lãi suất?

Ngân hàng nhỏ đang dẫn dắt cuộc đua lãi suất?

Các NHTM có thị phần nhỏ đang dẫn dắt cuộc đua lãi suất huy động khi duy trì mức lãi suất cao hơn hẳn nhóm còn lại từ 1%-1.5%/năm. Để không mất thị phần, các NHTM lớn khó lòng giảm lãi suất dù thanh khoản VND dư thừa.