24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trung Thành

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thận trọng cho vay đối với các địa bàn đang sốt đất

Chuyên mục: Kinh doanh
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thận trọng cho vay đối với các địa bàn đang sốt đất

Vốn dồn vào bất động sản tạo ra các cơn sốt đất khắp cả nước - Ảnh: Q.N

Tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2020 chiếm tỉ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng, tốc độ tăng trưởng cao. Một lượng vốn khác 'nấp' dưới dạng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Những nội dung trên được nêu ra trong công văn 3029 mà Ngân hàng Nhà nước vừa gửi đến các ngân hàng. Trong công văn này Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2020, nợ xấu cấp tín dụng đối với khách hàng lớn, có tổng mức cấp tín dụng từ 500 tỉ đồng trở lên của các ngân hàng tăng so với cuối năm 2019.
Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tăng đáng kể, dẫn đến việc chưa phản ánh thực chất kết quả kinh doanh. Một số tổ chức tín dụng chưa quyết liệt trong công tác thu hồi tối đa nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bảng.
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nhằm mục đích xây dựng, kinh doanh bất động sản chiếm tỉ lệ cao trong tổng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
Không chỉ bất động sản, cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng cao so với năm trước. Chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống và dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng suy giảm mạnh so với cuối năm 2019. Nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng; tỉ lệ nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng ở mức cao và tăng lớn.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng đó là các dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro. Do đó, để đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế rủi ro, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị số 01, kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được giao.
Riêng về tín dụng bất động sản, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án bất động sản có quy mô lớn; cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh bất động sản.
Đồng thời tăng cường công tác thẩm định, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, thận trọng cấp tín dụng đối với các địa bàn đang sốt đất, các dự án tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Với cho vay phục vụ đời sống, tín dụng tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải nâng cao chất lượng xét duyệt hồ sơ, đặc biệt là các điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh. Song song đó tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay.
Về tín dụng mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng để hạn chế rủi ro. Tuân thủ các quy định về điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Song song đó là phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích khi phát hành trái phiếu của doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, đánh giá để xác định sớm các dấu hiệu bất thường.
Các ngân cũng phải thoái các khoản lãi dự thu theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo lợi nhuận phản ánh đúng thực trạng hoạt động kinh doanh.
A.HỒNG
Tuổi Trẻ
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484