Ngân hàng Hợp tác: Điểm tựa phát triển mô hình tín dụng hợp tác xã

Thúy Anh

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 10:14 AM (GMT+7)

Ngân hàng Hợp tác: Điểm tựa phát triển mô hình tín dụng hợp tác xã

Ngân hàng Hợp tác: Điểm tựa phát triển mô hình tín dụng hợp tác xã

Báo cáo của Ngân hàng Hợp tác (NHHT) cho biết tính đến 31/5/2020, số dư tiền gửi điều hòa của QTDND là 27.099 tỷ đồng tăng 52,04%, trong khi đó dư nợ cho vay QTDND giảm 42,88% so với cuối năm 2019, chỉ còn 3.931 tỷ đồng.