Ngân hàng "chạy đua" phục vụ khách hàng VIP

Hải Long

Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:59 AM (GMT+7)

Ngân hàng "chạy đua" phục vụ khách hàng VIP

Ngân hàng "chạy đua" phục vụ khách hàng VIP

Chưa bao giờ cuộc đua đầu tư cho dịch vụ VIP Banking giữa các nhà băng trong nước và quốc tế lại rầm rộ như hiện nay. Trong cuộc đua dài hơi này, dù đa dạng dịch vụ hay nâng cao chất lượng trải nghiệm thì đích đến vẫn là phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.