NASA tìm thấy nơi lý tưởng cho sự sống trong Hệ Mặt trời

Ngọc Trân

Thứ tư, ngày 01/07/2020 13:00 PM (GMT+7)

NASA tìm thấy nơi lý tưởng cho sự sống trong Hệ Mặt trời

Chuyên mục : KT vĩ mô

NASA tìm thấy nơi lý tưởng cho sự sống trong Hệ Mặt trời

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học NASA đã tìm thấy một nơi ngay trong Hệ Mặt trời có khả năng hỗ trợ các sinh vật sống.