Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần để phòng, chống dịch bệnh nCoV