Năm 2020, tối thiếu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Trần Phong

Thứ ba, ngày 19/11/2019 16:21 PM (GMT+7)

Năm 2020, tối thiếu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Chuyên mục : KT vĩ mô

Năm 2020, tối thiếu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Đến năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và đến năm 2025, con số này sẽ là 95%.