Mỹ bỏ họp vì Hàn Quốc từ chối trả 5 tỷ USD “phí bảo vệ”