Một năm “rã đông” tiền gửi ngoại tệ

Helly Trương

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 21:33 PM (GMT+7)

Một năm “rã đông” tiền gửi ngoại tệ

Chuyên mục : Tài chính

Một năm “rã đông” tiền gửi ngoại tệ

Lượng ngoại tệ gửi tại nhiều ngân hàng sụt giảm, trong khi Ngân hàng Nhà nước hướng đến một năm kỷ mục mua vào.