Mô hình bất động sản du lịch mới: Có đủ thỏa "cơn khát" của nhà đầu tư?

Nguyễn Mạnh Hà

Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:15 PM (GMT+7)

Mô hình bất động sản du lịch mới: Có đủ thỏa "cơn khát" của nhà đầu tư?

Mô hình bất động sản du lịch mới: Có đủ thỏa "cơn khát" của nhà đầu tư?

Thị trường đang dịch chuyển theo hướng hình thành các căn hộ khách sạn theo đúng nghĩa của nó. Ưu thế của loại hình này, khách hàng tự khai thác được, hoặc có thể cho thuê lại, hoặc cho chủ đầu tư thuê như một căn hộ thông thường.