Lo sợ virus corona, nhóm cổ phiếu hàng không, thủy sản, bia… rớt thảm