Lãnh đạo Hồng Kông kêu gọi 100 người cố thủ trong Đại học Bách khoa ra hàng