24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Anh Giang

Lãi ròng BIC tăng gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán

Chuyên mục: Chứng khoán
Lãi ròng BIC tăng gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) có hơn 294 tỷ đồng lãi ròng, tăng thêm gần 11 tỷ đồng so với trước khi kiểm toán, tỷ lệ tăng tương đương 4%.

Lãi ròng BIC tăng gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán
Nguyên nhân có sự chênh lệch này là do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 4 tỷ đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm đến hơn 13 tỷ đồng sau kiểm toán.Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính tăng thêm hơn 7 tỷ đồng so với trước khi kiểm toán.
Lãi ròng BIC tăng gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán
So với kết quả kiểm toán năm 2019, lãi ròng năm 2020 sau kiểm toán của BIC tăng 39%, đạt hơn 294 tỷ đồng chủ yếu nhờ doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 16%, đạt hơn 1,687 tỷ đồng.
Năm 2020, BIC đặt mục tiêu 2,425 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng 8% nhưng dự kiến 241 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, Công ty đã vượt 56% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.
Tuy kết quả kinh doanh tích cực, song dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BIC âm gần 36 tỷ đồng, trong khi năm 2019 dòng tiền dương hơn 87 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty tăng các khoản phải thu thêm hơn 105 tỷ đồng và tăng chi cho hoạt động kinh doanh chứng khoán gần 178 tỷ đồng.
Lãi ròng BIC tăng gần 11 tỷ đồng sau kiểm toán
Kết thúc năm 2020, tổng tài sản BIC tăng 6% so với đầu năm, lên mức hơn 5,811 tỷ đồng. Trong đó phần lớn tài sản nằm tại đầu tư tài chính ngắn hạn gần 3,030 tỷ đồng (tăng 26%) và gần 986 tỷ đồng tài sản tái bảo hiểm (giảm 14%).
Nợ phải trả cũng tăng 4% lên mức gần 3,394 đồng chủ yếu là dự phòng nghiệp vụ gần 2,582 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.
Ái Minh
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484