Kỳ vọng vào những cải cách kinh tế của Trung Quốc (Phần 2)

Mạnh Tưởng

, ngày 22/12/2019 06:34 AM (GMT+7)

Kỳ vọng vào những cải cách kinh tế của Trung Quốc (Phần 2)

Chuyên mục : Tin quốc tế

Kỳ vọng vào những cải cách kinh tế của Trung Quốc (Phần 2)

Mặc dù chưa xác nhận bất kỳ con số mục tiêu nào trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được, Bắc Kinh đã nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ có lợi cho tiến trình cải cách thị trường Trung Quốc.