24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Thu Cúc

KPF báo lãi ròng 6 tháng gấp 28 lần cùng kỳ

Chuyên mục: Kinh doanh
KPF báo lãi ròng 6 tháng gấp 28 lần cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý 2 tăng đột biến giúp CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) gần hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.

Theo giải trình của KPF, trong quý 2/2021, Công ty mua lại 98% cổ phần của CTCP TTC Deluxe Sài Gòn nên ghi nhận doanh thu hợp nhất bán hàng hóa và dịch vụ gần 18 tỷ đồng và khoản thu nhập khác hơn 13 tỷ đồng.
Do đó, KPF đạt gần 43 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2, gấp 5.3 lần cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp gấp 3.5 lần, lên 28 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, doanh thu tài chính và lợi nhuận khác cũng tăng mạnh, lần lượt gấp 22.8 lần và 88.7 lần,
Từ những yếu tố trên , KPF ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2 gần 42 tỷ đồng, gấp 5.8 lần.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, KPF có doanh thu thuần gần 43 tỷ đồng, gấp 5.3 lần cùng kỳ, giúp lợi nhuận ròng đạt gần 45 tỷ đồng, gấp 28.4 lần cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2021, KPF đặt mục tiêu 130 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3.3 lần năm 2020 và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 89%. Với kết quả này, Công ty mới thực hiện được 22% chỉ tiêu doanh thu nhưng mục tiêu lợi nhuận cả năm đã lên đến 92% sau 6 tháng.
KPF báo lãi ròng 6 tháng gấp 28 lần cùng kỳ
Tổng tài sản KPF tại ngày 30/06/2021 đạt hơn 2,399 tỷ đồng, tăng 80% so với số đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gấp 5.8 lần đầu năm.
Về nguồn vốn công ty, nợ phải trả đến cuối kỳ tăng 56%, lên gần 1,666 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 25%, lên gần 833 tỷ đồng, chiếm 50% tổng nợ phải trả.
Công ty có nợ vay dài hạn hơn 492 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm, và không có nợ vay ngắn hạn.
Khang Di
fili
6 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484