Kinh tế ban đêm quá hấp dẫn, Việt Nam gấp rút phát triển

Lê Thúy Hằng

Thứ ba, ngày 19/11/2019 16:51 PM (GMT+7)

Kinh tế ban đêm quá hấp dẫn, Việt Nam gấp rút phát triển

Kinh tế ban đêm quá hấp dẫn, Việt Nam gấp rút phát triển

Trong bối cảnh xung đột thương mại toàn cầu đang diễn ra có các tác động đến xuất khẩu của Việt Nam, việc tập trung vào phát triển kinh tế ban đêm để thúc đẩy tiêu dùng nội địa thông qua du lịch đêm, ẩm thực đêm, mua sắm và giải trí đêm là phù hợp.