24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Tiến Hoàng

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại, máy tính và linh kiện điện tử đạt hơn 41 tỷ USD

Chuyên mục: KT vĩ mô
Kim ngạch xuất khẩu điện thoại, máy tính và linh kiện điện tử đạt hơn 41 tỷ USD

Ảnh Internet

Trong 5 tháng đầu năm 2021, các mặt hàng điện tử bao gồm: Điện thoại, máy tính, linh kiện các loại đạt tổng giá trị xuất khẩu lên tới hơn 41 tỷ USD, tăng trưởng từ 19%-26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 1%.
Với kết quả ước tính trên thì trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 130,81 tỷ USD, tăng 35,8%.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 5 tháng/2021, cả nước dự kiến xuất siêu 131 triệu USD.
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 36,9 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là 19,1 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,8 tỷ USD, giảm 0,5%.
Tính trong 5 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 182,82 tỷ USD, chiếm 69,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 38,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 97,41 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 85,41 tỷ USD, tăng 39,7%.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:
Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 144 triệu USD, tăng 45,9% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.280 triệu tấn, trị giá ước đạt 631 triệu USD, giảm 39,1% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính là 1,4 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 1,95 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.
Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 5/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/2021 ước đạt 12,2 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ năm trước.
Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 5/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, tương đương tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 5/2021 là 3,7 tỷ USD, giảm 3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5 năm 2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 21,9 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 3,7 tỷ USD, giảm 5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 19,5 tỷ USD, tăng 26,05% so với cùng kỳ năm trước.
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:
Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 5/2021 ước tính là 800 nghìn tấn, tăng 9,1% so với tháng trước và trị giá là 450 triệu USD, tăng 14,9% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 3,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 41,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 5,2 tỷ USD, giảm 8,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5 năm 2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 27,43 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 3,9 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5 năm 2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 18,65 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 1,3 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,46 tỷ USD, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước.
Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 5/2021 là 1,6 tỷ USD, tăng 13,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5 năm 2021, nhập khẩu vải các loại đạt 6 tỷ USD, tăng 33% so với 5 tháng đầu năm 2020.
Sắt thép các loại: Ước tính nhập khẩu trong tháng 5/2021 là 1 triệu tấn, giảm 25,8% và trị giá là 0,9 tỷ USD, giảm 16,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 6,02 triệu tấn, tăng 9,2% và trị giá là 4,65 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước.
Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 5/2021 là 650 nghìn tấn, tăng 7,8% so với tháng trước và trị giá là 1,05 tỷ USD, tăng 0,5%. Ước tính đến hết tháng 5 năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 3,11 triệu tấn, trị giá 4,9 tỷ USD; tăng 19,9% về lượng và tăng 50,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 5/2021 là 170 nghìn tấn, giảm 1,2% và trị giá là 697 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 865 nghìn tấn, tăng 17% và tổng kim ngạch ước đạt 3,55 tỷ USD, tăng 50,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 660 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 2,8 tỷ USD, tăng 32,5% so với 5 tháng năm 2020.
Ô tô nguyên chiếc các loại: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 đạt 15 nghìn chiếc, trị giá đạt 341 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và 10,1% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5 năm 2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 65 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,46 tỷ USD, tăng 76,5% về lượng và tăng 78,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Đỗ Quyên
doanhnghiepvn
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484