Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 430 tỷ USD

Hoài Thơ

Thứ ba, ngày 19/11/2019 19:14 PM (GMT+7)

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 430 tỷ USD

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 430 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sau 10 tháng đã đạt gần 430 tỷ USD với con số tăng trưởng ổn định.