Khủng hoảng thịt lợn: Không có tình trạng xuất lậu sang Trung Quốc

Nguyễn Thanh Cường

Thứ ba, ngày 17/12/2019 13:40 PM (GMT+7)

Khủng hoảng thịt lợn: Không có tình trạng xuất lậu sang Trung Quốc

Khủng hoảng thịt lợn: Không có tình trạng xuất lậu sang Trung Quốc

Trong cơn khủng hoảng thiếu 200.000 tấn thịt lợn dịp cuối năm, Quản lý thị trưởng kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu lợn sang Trung Quốc - quốc gia đang thiếu thịt lợn trầm trọng...