24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Dương Hải

Không có khả năng trả nợ ngân hàng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của FTM

Chuyên mục: Kinh doanh
Không có khả năng trả nợ ngân hàng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của FTM

Internet.

Kiểm toán cho rằng khả năng hoạt động liên tục của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (HOSE: FTM) phụ thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp, đồng thời còn phụ thuộc vào việc cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty. Vì vậy, các điều kiện này cho thấy các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Khép lại 6 tháng đầu năm, FTM tiếp tục lỗ ròng hơn 94 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu không đủ bù đắp chi phí lãi vay và chi phí vận hành, cộng thêm hơn 44 tỷ đồng chi phí khấu hao tài sản cố định và khấu hao lương vượt định mức. Theo đó, Công ty tăng lỗ lũy kế từ hơn 196 tỷ đồng lên hơn 290 tỷ đồng.
Không có khả năng trả nợ ngân hàng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của FTM
Cuối quý 2, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có giá trị tổng cộng gần 968 tỷ đồng, chiếm đến 61% tổng tài sản. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ mức đầu năm và các khoản phải thu dài hạn tăng 58%.
FTM có hơn 874 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn, chiếm gần 64% tổng nợ phải trả.
Đáng chu ý, tại báo cáo soát xét bán niên năm 2021 của FTM, kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ đối với khoản lỗ hơn 94 tỷ đồng, các khoản vay ngân hàng quá hạn thanh toán số tiền gần 464 tỷ đồng tại thuyết minh số 20 và lãi vay ngân hàng quá hạn thanh toán chưa được gia hạn nợ số tiền gần 233 tỷ đồng tại thuyết minh số 18.
Đồng thời, tình hình dịch Covid-18 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, kiểm toán cho rằng khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp, đồng thời còn phụ thuộc vào việc cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty. Vì vậy, các điều kiện này cho thấy các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
Trước ý kiến của kiểm toán, FTM đưa ra giải trình về khoản lỗ phát sinh, nợ vay và lãi vay quá hạn ngân hàng như sau: Từ quý 2/2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến toàn ngành dệt may. Theo đó, ngành sợi cũng bị ảnh hưởng khiến Công ty phải dừng sản xuất hoàn toàn nhà máy 2 và nhà máy 5.
Mặc dù từ quý 2/2021 cùng với việc duy trì ổn định được nhà máy 1, Công ty đã huy động nguồn lực để khôi phục được 50% sản lượng nhà máy 2 và bước đầu 30% sản lượng nhà máy 5. Qua đó doanh thu tăng từ 8.3 tỷ đồng năm 2020 lên 44 tỷ đồng năm 2021, sự gia tăng của doanh thu và khôi phục được 1 phần năng lực sản xuất giúp kết quả kinh doanh quý 2/2021 của Công ty cao hơn so với quý 2/2020.
Tuy nhiên quý 2/2021, dịch Covid-19 liên tiếp bùng phát trong nước và thế giới, khiến việc phục hồi toàn bộ năng lực sản xuất không thực hiện được, thêm vào đó các biện pháp giãn cách chống dịch được triển khai khiến việc gia tăng doanh thu của Công ty gặp nhiều khó khăn. Khoản lỗ phát sinh chủ yếu là các chi phí cố định khấu hao, các chi phí trả trước phân bổ nhiều kỳ, lãi vay dài hạn do không khai thác được hết năng lực sản xuất của nhà máy để tiết giảm chi phí vận hành.
Trước tác động tiêu cực của thị trường như đã đề cập ở trên đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, dẫn đến phát sinh các khoản vay và lãi ngân hàng quá hạn thanh toán.
Về ý kiến các khoản công nợ phải thu khó đòi, FTM lý giải, tình hình chung của thị trường và dịch bệnh Covid-19 khiến các đối tác của Công ty cũng đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn kinh doanh vừa qua dẫn tới chưa thanh toán được các công nợ này, Công ty sẽ tích cực liên tục đối chiếu công nợ và làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo của đối tác.
Khang Di
fili
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484