Kế toán trưởng FTM từ nhiệm

Minh Nhật

Thứ tư, ngày 20/11/2019 10:06 AM (GMT+7)

Kế toán trưởng FTM từ nhiệm

Kế toán trưởng FTM từ nhiệm

Ngày 19/11/2019, CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (HOSE: FTM) đã công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Kế toán trưởng là ông Trần Khắc Huy.