Indochina Kajima rót 1 tỷ USD vào thương hiệu khách sạn Wínk Việt Nam

Tiểu Mạnh

Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:07 PM (GMT+7)

Indochina Kajima rót 1 tỷ USD vào thương hiệu khách sạn Wínk Việt Nam

Chuyên mục : Kinh doanh

Indochina Kajima rót 1 tỷ USD vào thương hiệu khách sạn Wínk Việt Nam

Khoảng 20 khách sạn thương hiệu Wínk sẽ được xây dựng tại Việt Nam bởi liên doanh Indochina Kajima.