HSBC: Vị thế riêng của Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Hoàng Yến

Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:58 PM (GMT+7)

HSBC: Vị thế riêng của Việt Nam sau đại dịch Covid-19

HSBC: Vị thế riêng của Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Việt Nam đã từng bước kiềm chế sự lây lan của đại dịch Covid-19 và nền kinh tế bước đầu đi vào sự ổn định mới. Với những thông tin tốt này, chuyên gia kinh tế phụ trách các thị trường ASEAN của Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu Ngân hàng HSBC – bà Yun Liu đã có một vài đánh giá về những yếu tố góp phần nên thành công của Việt Nam.