Hồi chuông cảnh báo khó khăn tài chính ở Trung Quốc