Hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết quan trọng của Chính phủ

Vũ Hải

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 15:29 PM (GMT+7)

Hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết quan trọng của Chính phủ

Hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết quan trọng của Chính phủ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hoàn thành Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững.