Hoà Thái Lan, HLV Park được thưởng 400 triệu, Văn Lâm 100 triệu