Hàng trăm người biểu tình Hồng Kông đầu hàng đêm qua, còn hơn 100 người cố thủ