Hà Tĩnh: Bắt một đối tượng đưa người lao động sang Đức bất hợp pháp